Danh sách thi sát hạch cấp bằng lái xe Ô tô tại sân Hà An

Danh sách thi sát hạch cấp bằng lái xe của học viên Trung tâm Hà An được lập trước ngày thi ít nhất 5 ngày bao gồm Họ tên, Ngày sinh của học viên và Tên giáo viên phụ trách. Giáo viên có trách nhiệm thông báo đến từng học viên và sắp xếp học viên đi thi đúng giờ.

Thời gian thi: 7h-11h ngày thi tương ứng dưới danh sách.

Địa điểm thi: Sân Sát hạch lái xe Hà An – Xã Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội.

Họ và tên Ngày sinh Giáo viên
Nguyễn Mạnh Dũng 11/07/1982 VP
Trường Ngọc Vinh 25/08/1999 T. Hiệu
Võ Tá Diệu 16/06/1994 T. Hiệu
Nguyễn Mạnh Cường 31/08/1990 T. Hiệu
Nguyễn Đình Văn 27/09/1992 T. Hiệu
Nguyễn Thị Bích Phương 24/01/1991 T. Thịnh
Đỗ Trần Minh Tú 26/04/1991 T. Sơn
Ninh Văn Ngọc 05/12/1990 T. Sơn
Nguyễn Văn Hà 20/11/1979 T. Sơn
Nguyễn Việt Ninh 13/03/1988 T. Hùng
Trương Việt Anh 09/05/1995 T. Hùng
Ngô Quang Duy 11/08/2003 T. Hùng
Nguyễn Kim Quang 10/12/2002 VP
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 15/04/1980 T. Quân
Nguyễn Ngọc Hưng 10/09/1992 T. Quân
Lê Đức Minh 05/03/2003 T. Quân
Nguyễn Quang Huy 12/04/1996 T. Quân
Trần Quỳnh Anh 29/10/1995 T. Quân
Phạm Đình Huy 29-04-2002 Lâm
Vũ Duy Tiến 08/07/1991 T. Tuân
Tăng Tuấn Ba 20-04-1988 T. Nhuần
Lê Thị Hoa 10/06/1988 T. Long
Tạ Thị Thu Hằng 09/06/1998 T. Long
Nguyễn Tuấn Khôi 11/04/2002 T. Long
Nguyễn Ngọc Anh 01/07/1991 T. Long
Nguyễn Thị Thanh Phương 15-10-1990 T. Ban
Bùi Đình Trung 08/09/1996 T. Ban
Nguyễn Trí Đăng 04/10/2003 T. Ban
Đặng Châu anh 20-01-2003 T. Ban
Đinh Tiến Thành 23-03-1997 T. Bính
Nguyễn Văn Hiệp 11/10/1987 T. Bính
Nguyễn Duy Việt 07/06/2001 T. Bính
Nguyễn Văn Cộng 13-02-2001 T. Bính
Hứa Ngọc Thụy Vân 26-05-1986 T. Bính
Phạm Thị Thủy 27-12-1991 T. Hậu
Phạm Phương Ngọc 24-10-1996 T. Hậu
Nguyễn Việt Hoàng Anh Tú 20-11-1999 T. Hậu
Hoàng Tuấn Anh 07/04/1998 T. Hậu
Hoàng Phú Trường 08/04/1974 T. Hậu
Họ và tên Ngày sinh Giáo viên
Nguyễn Ngọc Anh 07-01-1991 T. Hậu
Phạm Quốc Bình 26-05-1990 T. Hiệu
Hà Kim Cảnh 18-12-1999 T. Hậu
Nguyễn Xuân Chương 16-07-2000 T. Dương
Nguyễn Mạnh Cường 31-08-1990 T. Hiệu
Võ Tá Diệu 16-06-1994 T. Hiệu
Ma Công Duyệt 28-09-1993 T. Lương
Trần Công Đại 09-01-1995 T. Lương
Chu Quốc Đạt 26-08-1988 T. Tùng
Hồ Thành Đạt 13-05-1991 T. Quân
Mai Công Định 13-09-1982 T. Dương
Lê Anh Đức 07-11-1991 T. Quân
Phạm Công Giao 01-10-1992 T. Tuân
Nguyễn Văn Hà 20-11-1979 T. Sơn
Mai Mạnh Hào 28-11-1978 T. Hiệu
Nguyễn Văn Hào 25-01-1995 T. Lương
Đào Minh Hiếu 24-10-1995 T. Hiệu
Lê Minh Hiếu 13-05-1994 T. Tuân
Trần Trung Hiếu 04-10-1978 T. Sơn
Lê Minh Hoàng 08-10-1999 T. Quân
Nguyễn Quang Huy 04-12-1996 T. Quân
Hoàng Văn Khang 24-08-1996 T. Hùng
Nguyễn Tuấn Khôi 04-11-2002 THI
Nguyễn Tùng Lâm 02-12-1996 T. Hùng
Nguyễn Thị Linh 04-12-1992 THI
Trần Hoàng Long 28-09-1990 T. Nhuần
Nguyễn Giang Nam 12-04-1994 THI
Phạm Xuân Nghị 16-10-1990 T. Hùng
Đỗ Thị Nhàn 16-10-1987 T. Tùng”}”>T. Tùng
Nguyễn Đăng Nhân 16-01-1994 T. Lương
Hà Thị Nhung 25-02-1985 T. Tùng
Lê Thị Hồng Nhung 05-06-1991 T. Sơn
Nguyễn Thu Phương 14-02-1996 T. Lương
Nguyễn Kim Quang 12-10-2002 THI
Phạm Văn Quân 12-01-1999 THI
Lê Đức Tài 25-12-1987 T. Lương
Bùi Quang Tân 30-12-1981 THI
Nguyễn Tiến Thành 23-11-1999 T. Dương
Vũ Gia Song Thuận 27-02-1999 T. Quân
Vũ Duy Tiến 07-08-1991 T. Tuân
Ngô Duy Toàn 28-07-1998 THI
Phạm Văn Toàn 29-06-1990 T. Sơn
Trần Thị Trang 04-07-1986 THI
Bùi Đức Trung 16-08-1996 T. Lương
Bùi Minh Tuấn 08-06-1990 T. Tuân
Lê Thanh Tùng 29-06-1983 T. Lương
Nguyễn Việt Tùng 13-11-2000 T. Hiệu
Lý Thị Cẩm Vân 24-10-1989 T. Nhuần
Nguyễn Duy Việt 06-07-2001 THI
Nguyễn Văn Anh Vũ 02-07-1995 T. Quân
Họ và tên Ngày sinh Giáo viên
Đỗ Quỳnh Mai 18-12-1991 T. Tùng
Nguyễn Kim Hùng 05-05-1991 T. Tùng
Đinh Văn Vui 08-04-1997 T. Dương
Tô Minh Hiếu 16-02-2001 T. Sơn
Nguyễn Hữu Chuyên 03-12-2000 T. Sơn
Nguyễn Anh Đức 08-04-1985 T. Tùng
Nguyễn Duy Nhất 08-07-2000 T. Sơn
Nguyễn Đình Kiên 03-03-1997 T. Tùng
Nguyễn Quốc Huy 25-07-2000 T. Hiệu
Phạm Thị Thủy 27-12-1991 T. Hậu
Hoàng Văn Thành 19-08-1992 T. Trung
Trần Đức Tân 10-01-1995 T. Lương
Vũ Ngọc Anh 27-06-1998 T. Sơn
Đỗ Văn Nam 03-10-2000 T. Lương
Mã Văn Hạnh 10-09-1986 T. Tuân
Đoàn Đức Đạo 26-07-1994 T. Tuân
Lê Thanh Hải 06-09-1993 T. Long
Nguyễn Việt Đức 19-03-1992 T. Lương
Bùi Tuấn Anh 04-02-1995 T. Lương
Hà Thu Phương 11-10-1999 T. Hùng
Nguyễn Minh Quang 22-03-1999 T. Hùng
Chu Thế Nga 08-10-1989 T. Trung
Lê Văn Tứ 25-11-1985 T. Dương
Vương Văn Đức 25-04-1989 T. Dương
Đỗ Viết Thiện 15-08-2000 T. Lương
Nguyễn Thị Thu Trang 13-10-1991 T. Nam
Võ Lương Bằng 18-10-2000 T. Nam
Nghiêm Xuân Hiến 08-05-1990 T. Long
Phạm Thị Diệp 20-06-1984 T. Long
Chu Đức Tùng 13-09-1993 T. Bính
Đặng Việt Tiến 20-11-1996 T. Sơn
Nguyễn Ngọc Hiếu 25-07-1996 T. Sơn
Đào Minh Tú 24-05-1996 T. Hùng
Phạm Nguyễn Mai Anh 02-02-1996 T. Hùng
Phạm Văn Hòa 07-02-1989 T. Hiệu
Lê Hương Ly 25-03-1997 T. Hùng
Lê Huyền Trang 14-08-1994 T. Nam
Họ và tên Ngày sinh Giáo viên
Đỗ Quỳnh Mai 18-12-1991 T. Tùng
Nguyễn Kim Hùng 05-05-1991 T. Tùng
Đinh Văn Vui 08-04-1997 T. Dương
Tô Minh Hiếu 16-02-2001 T. Sơn
Nguyễn Hữu Chuyên 03-12-2000 T. Sơn
Nguyễn Anh Đức 08-04-1985 T. Tùng
Nguyễn Duy Nhất 08-07-2000 T. Sơn
Nguyễn Đình Kiên 03-03-1997 T. Tùng
Nguyễn Quốc Huy 25-07-2000 T. Hiệu
Phạm Thị Thủy 27-12-1991 T. Hậu
Hoàng Văn Thành 19-08-1992 T. Trung
Trần Đức Tân 10-01-1995 T. Lương
Vũ Ngọc Anh 27-06-1998 T. Sơn
Đỗ Văn Nam 03-10-2000 T. Lương
Mã Văn Hạnh 10-09-1986 T. Tuân
Đoàn Đức Đạo 26-07-1994 T. Tuân
Lê Thanh Hải 06-09-1993 T. Long
Nguyễn Việt Đức 19-03-1992 T. Lương
Bùi Tuấn Anh 04-02-1995 T. Lương
Hà Thu Phương 11-10-1999 T. Hùng
Nguyễn Minh Quang 22-03-1999 T. Hùng
Chu Thế Nga 08-10-1989 T. Trung
Lê Văn Tứ 25-11-1985 T. Dương
Vương Văn Đức 25-04-1989 T. Dương
Đỗ Viết Thiện 15-08-2000 T. Lương
Nguyễn Thị Thu Trang 13-10-1991 T. Nam
Võ Lương Bằng 18-10-2000 T. Nam
Nghiêm Xuân Hiến 08-05-1990 T. Long
Phạm Thị Diệp 20-06-1984 T. Long
Chu Đức Tùng 13-09-1993 T. Bính
Đặng Việt Tiến 20-11-1996 T. Sơn
Nguyễn Ngọc Hiếu 25-07-1996 T. Sơn
Đào Minh Tú 24-05-1996 T. Hùng
Phạm Nguyễn Mai Anh 02-02-1996 T. Hùng
Phạm Văn Hòa 07-02-1989 T. Hiệu
Lê Hương Ly 25-03-1997 T. Hùng
Lê Huyền Trang 14-08-1994 T. Nam
Họ và tên Ngày sinh Giáo viên
Đào Văn Thanh 15-09-1990 THI
Nguyễn Phương Nam 06-06-2000 T. Lương
Hoàng Thị Chăm 24-04-1994 T. Dương
Phạm Ngô Chung 16-02-1997 T. Lương
Vũ Tuấn Anh 09-09-1996 T. Lương
Vũ Xuân Thành 25-08-1984 T. Lương
Vũ Văn Nho 06-07-1989 T. Lương
Phạm Ngọc Quyết 10-03-1995 T. Dương
Nguyễn Thanh Minh 12-04-1994 THI
Nguyễn Thảo Hiền 10-03-1986 T. Sơn
Họ và tên Ngày sinh Giáo viên
Đào Văn Thanh 15-09-1990 THI
Nguyễn Phương Nam 06-06-2000 T. Lương
Hoàng Thị Chăm 24-04-1994 T. Dương
Phạm Ngô Chung 16-02-1997 T. Lương
Vũ Tuấn Anh 09-09-1996 T. Lương
Vũ Xuân Thành 25-08-1984 T. Lương
Vũ Văn Nho 06-07-1989 T. Lương
Phạm Ngọc Quyết 10-03-1995 T. Dương
Nguyễn Thanh Minh 12-04-1994 THI
Nguyễn Thảo Hiền 10-03-1986 T. Sơn
Họ và tên Ngày sinh Giáo viên
Đào Văn Thanh 15-09-1990 THI
Nguyễn Phương Nam 06-06-2000 T. Lương
Hoàng Thị Chăm 24-04-1994 T. Dương
Phạm Ngô Chung 16-02-1997 T. Lương
Vũ Tuấn Anh 09-09-1996 T. Lương
Vũ Xuân Thành 25-08-1984 T. Lương
Vũ Văn Nho 06-07-1989 T. Lương
Phạm Ngọc Quyết 10-03-1995 T. Dương
Nguyễn Thanh Minh 12-04-1994 THI
Nguyễn Thảo Hiền 10-03-1986 T. Sơn
Họ và tên Ngày sinh Giáo viên
Lê Minh Thành 24-08-1997 T. Lương
Vũ Minh Hiếu 04-07-2003 T. Sáu
Lê Duy Hưng 23-11-1987 T. Sơn
Nguyễn Thu Trang 01-04-1995 T. Bính
Hà Văn Đạt 18-10-1994 THI
Nguyễn Trung Đức 01-04-1993 T. Tuân
Hồ Đức Anh 01-12-2002 T. Sơn
Đàm Ngọc Thanh 14-07-1981 Chị Thanh
Vũ Thị Hồng Ngát 12-02-2002 T. Quân
Lê Thị Ngoan 27-10-1995 T. Nhuần
Lê Vĩnh Hải 05-09-1990 T. Lương
Trần Minh Tiến 03-03-1996 THI
Đặng Gia Cường 26-07-1993 T. Dương
Tạ Anh Quân 22-06-2003 THI
Hoàng Tuấn Nhượng 01-01-1984 T. Dương
Trần Thị Hải 10-03-1986 T. Hùng
Giáp Văn Điệp 28-12-1991 T. Hùng
Nhữ Hoàng Minh 19-09-2003 T. Lương
Nguyễn Ngọc Vũ 19-03-1994 T. Hùng
Ninh Văn Ngọc 12-05-1990 T. Sơn
Nguyễn Quốc Hải 11-12-1993 T. Hùng
Nguyễn Khánh Hiệp 11-07-1990 T. Dương
Phạm Văn Liu 05-10-1993 T. Dương
Nguyễn Đình Duy 08-02-1996 T. Dương
Ngô Đức Mạnh 09-08-2003 THI
Trường Ngọc Vinh 25-08-1999 T. Hiệu
Tống Đức Hoàng Nhật 28-07-2003 T. Nhuần
Lê Quang Hưng 22-08-2003 THI
Nguyễn Trí Dũng 03-03-2003 THI
Ngô Văn Hoàng Việt 11-03-1998 THI
Đinh Tiến Thành 23-03-1997 THI
Võ Minh Khải 16-04-1993 T. Tùng
Trần Đại Nghĩa 11-07-1980 T. Quân
Lưu Thị Khánh Thục 14-05-1983 T. Quân
Trần Thị Vân 15-08-1983 T. Quân
Đoàn Thị Minh Phượng 19-06-1983 T. Quân
Nguyễn Quang Tú 27-11-1995 T. Nhuần
Lưu Việt Thắng 05-03-1979 T. Tùng
Phạm Quang Diện 10-05-1979 THI
Trần Thu Trang 21-12-1988 THI
Trần Đức Khánh 16-06-2003 T. Dương
Vũ Huyền Anh 27-09-2003 THI
Hoàng Văn Công 13-09-1992 T. Dương
Trịnh Khắc Khánh 29-12-1995 T. Nhuần
Dương Văn Quyết 06-01-1990 T. Lương
Nguyễn Thị Ngọc Oanh 21-01-1997 T. Quân
Phạm Xuân Thịnh 12-10-1980 T. Hùng
Trần Công Chính 19-03-1990 T. Lương
Nguyễn Văn Toàn 06-09-1995 T. Tuân
Lương Công Nam 13-11-1979 T. Hiệu
Ngô Văn Thanh 21-12-1998 THI
Ngô Quang Duy 08-11-2003 T. Hùng
Phương Thị Mai 16-09-1990 T. Hiệu
Đinh Văn Cường 20-03-1988 T. Lương
Nguyễn Hữu Bình 06-12-1993 T. Lương
Nguyễn Đức Long 19-04-1973 T. Lương
Vũ Thành Nam 24-05-1994 T. Hiệu
Lê Thế Toại 10-02-1996 T. Tùng
Phan Sĩ Dũng 23-07-1986 T. Tùng
Hoàng Tuấn Vũ 02-09-1991 THI
Đỗ Đức Chung 28-08-1996 T. Hùng
Hoàng Minh Thái 30-06-1992 T. Sáu
Vũ Thị Hoàng Anh 19-09-1992 T. Sáu
Lê Đỗ Cường 24-09-1991 T. Bính
Phạm Văn Dũng 25-08-1981 T. Quân
Lê Văn Anh 14-10-1991 THI
Nguyễn Văn Tuấn 28-08-1997 THI
Phạm Thị Cúc 10-09-1977 THI
Nguyễn Thị Hải Chi 04-10-1980 THI
Họ và tên Ngày sinh Giáo viên
Lê Minh Thành 24-08-1997 T. Lương
Vũ Minh Hiếu 04-07-2003 T. Sáu
Lê Duy Hưng 23-11-1987 T. Sơn
Nguyễn Thu Trang 01-04-1995 T. Bính
Hà Văn Đạt 18-10-1994 THI
Nguyễn Trung Đức 01-04-1993 T. Tuân
Hồ Đức Anh 01-12-2002 T. Sơn
Đàm Ngọc Thanh 14-07-1981 Chị Thanh
Vũ Thị Hồng Ngát 12-02-2002 T. Quân
Lê Thị Ngoan 27-10-1995 T. Nhuần
Lê Vĩnh Hải 05-09-1990 T. Lương
Trần Minh Tiến 03-03-1996 THI
Đặng Gia Cường 26-07-1993 T. Dương
Tạ Anh Quân 22-06-2003 THI
Hoàng Tuấn Nhượng 01-01-1984 T. Dương
Trần Thị Hải 10-03-1986 T. Hùng
Giáp Văn Điệp 28-12-1991 T. Hùng
Nhữ Hoàng Minh 19-09-2003 T. Lương
Nguyễn Ngọc Vũ 19-03-1994 T. Hùng
Ninh Văn Ngọc 12-05-1990 T. Sơn
Nguyễn Quốc Hải 11-12-1993 T. Hùng
Nguyễn Khánh Hiệp 11-07-1990 T. Dương
Phạm Văn Liu 05-10-1993 T. Dương
Nguyễn Đình Duy 08-02-1996 T. Dương
Ngô Đức Mạnh 09-08-2003 THI
Trường Ngọc Vinh 25-08-1999 T. Hiệu
Tống Đức Hoàng Nhật 28-07-2003 T. Nhuần
Lê Quang Hưng 22-08-2003 THI
Nguyễn Trí Dũng 03-03-2003 THI
Ngô Văn Hoàng Việt 11-03-1998 THI
Đinh Tiến Thành 23-03-1997 THI
Võ Minh Khải 16-04-1993 T. Tùng
Trần Đại Nghĩa 11-07-1980 T. Quân
Lưu Thị Khánh Thục 14-05-1983 T. Quân
Trần Thị Vân 15-08-1983 T. Quân
Đoàn Thị Minh Phượng 19-06-1983 T. Quân
Nguyễn Quang Tú 27-11-1995 T. Nhuần
Lưu Việt Thắng 05-03-1979 T. Tùng
Phạm Quang Diện 10-05-1979 THI
Trần Thu Trang 21-12-1988 THI
Trần Đức Khánh 16-06-2003 T. Dương
Vũ Huyền Anh 27-09-2003 THI
Hoàng Văn Công 13-09-1992 T. Dương
Trịnh Khắc Khánh 29-12-1995 T. Nhuần
Dương Văn Quyết 06-01-1990 T. Lương
Nguyễn Thị Ngọc Oanh 21-01-1997 T. Quân
Phạm Xuân Thịnh 12-10-1980 T. Hùng
Trần Công Chính 19-03-1990 T. Lương
Nguyễn Văn Toàn 06-09-1995 T. Tuân
Lương Công Nam 13-11-1979 T. Hiệu
Ngô Văn Thanh 21-12-1998 THI
Ngô Quang Duy 08-11-2003 T. Hùng
Phương Thị Mai 16-09-1990 T. Hiệu
Đinh Văn Cường 20-03-1988 T. Lương
Nguyễn Hữu Bình 06-12-1993 T. Lương
Nguyễn Đức Long 19-04-1973 T. Lương
Vũ Thành Nam 24-05-1994 T. Hiệu
Lê Thế Toại 10-02-1996 T. Tùng
Phan Sĩ Dũng 23-07-1986 T. Tùng
Hoàng Tuấn Vũ 02-09-1991 THI
Đỗ Đức Chung 28-08-1996 T. Hùng
Hoàng Minh Thái 30-06-1992 T. Sáu
Vũ Thị Hoàng Anh 19-09-1992 T. Sáu
Lê Đỗ Cường 24-09-1991 T. Bính
Phạm Văn Dũng 25-08-1981 T. Quân
Lê Văn Anh 14-10-1991 THI
Nguyễn Văn Tuấn 28-08-1997 THI
Phạm Thị Cúc 10-09-1977 THI
Nguyễn Thị Hải Chi 04-10-1980 THI
Họ và tên Ngày sinh Giáo viên
Đỗ Quỳnh Mai 18-12-1991 T. Tùng
Nguyễn Kim Hùng 05-05-1991 T. Tùng
Đinh Văn Vui 08-04-1997 T. Dương
Tô Minh Hiếu 16-02-2001 T. Sơn
Nguyễn Hữu Chuyên 03-12-2000 T. Sơn
Nguyễn Anh Đức 08-04-1985 T. Tùng
Nguyễn Duy Nhất 08-07-2000 T. Sơn
Nguyễn Đình Kiên 03-03-1997 T. Tùng
Nguyễn Quốc Huy 25-07-2000 T. Hiệu
Phạm Thị Thủy 27-12-1991 T. Hậu
Hoàng Văn Thành 19-08-1992 T. Trung
Trần Đức Tân 10-01-1995 T. Lương
Vũ Ngọc Anh 27-06-1998 T. Sơn
Đỗ Văn Nam 03-10-2000 T. Lương
Mã Văn Hạnh 10-09-1986 T. Tuân
Đoàn Đức Đạo 26-07-1994 T. Tuân
Lê Thanh Hải 06-09-1993 T. Long
Nguyễn Việt Đức 19-03-1992 T. Lương
Bùi Tuấn Anh 04-02-1995 T. Lương
Hà Thu Phương 11-10-1999 T. Hùng
Nguyễn Minh Quang 22-03-1999 T. Hùng
Chu Thế Nga 08-10-1989 T. Trung
Lê Văn Tứ 25-11-1985 T. Dương
Vương Văn Đức 25-04-1989 T. Dương
Đỗ Viết Thiện 15-08-2000 T. Lương
Nguyễn Thị Thu Trang 13-10-1991 T. Nam
Võ Lương Bằng 18-10-2000 T. Nam
Nghiêm Xuân Hiến 08-05-1990 T. Long
Phạm Thị Diệp 20-06-1984 T. Long
Chu Đức Tùng 13-09-1993 T. Bính
Đặng Việt Tiến 20-11-1996 T. Sơn
Nguyễn Ngọc Hiếu 25-07-1996 T. Sơn
Đào Minh Tú 24-05-1996 T. Hùng
Phạm Nguyễn Mai Anh 02-02-1996 T. Hùng
Phạm Văn Hòa 07-02-1989 T. Hiệu
Lê Hương Ly 25-03-1997 T. Hùng
Lê Huyền Trang 14-08-1994 T. Nam
Họ và tên Ngày sinh Giáo viên
Đỗ Quỳnh Mai 18-12-1991 T. Tùng
Nguyễn Kim Hùng 05-05-1991 T. Tùng
Đinh Văn Vui 08-04-1997 T. Dương
Tô Minh Hiếu 16-02-2001 T. Sơn
Nguyễn Hữu Chuyên 03-12-2000 T. Sơn
Nguyễn Anh Đức 08-04-1985 T. Tùng
Nguyễn Duy Nhất 08-07-2000 T. Sơn
Nguyễn Đình Kiên 03-03-1997 T. Tùng
Nguyễn Quốc Huy 25-07-2000 T. Hiệu
Phạm Thị Thủy 27-12-1991 T. Hậu
Hoàng Văn Thành 19-08-1992 T. Trung
Trần Đức Tân 10-01-1995 T. Lương
Vũ Ngọc Anh 27-06-1998 T. Sơn
Đỗ Văn Nam 03-10-2000 T. Lương
Mã Văn Hạnh 10-09-1986 T. Tuân
Đoàn Đức Đạo 26-07-1994 T. Tuân
Lê Thanh Hải 06-09-1993 T. Long
Nguyễn Việt Đức 19-03-1992 T. Lương
Bùi Tuấn Anh 04-02-1995 T. Lương
Hà Thu Phương 11-10-1999 T. Hùng
Nguyễn Minh Quang 22-03-1999 T. Hùng
Chu Thế Nga 08-10-1989 T. Trung
Lê Văn Tứ 25-11-1985 T. Dương
Vương Văn Đức 25-04-1989 T. Dương
Đỗ Viết Thiện 15-08-2000 T. Lương
Nguyễn Thị Thu Trang 13-10-1991 T. Nam
Võ Lương Bằng 18-10-2000 T. Nam
Nghiêm Xuân Hiến 08-05-1990 T. Long
Phạm Thị Diệp 20-06-1984 T. Long
Chu Đức Tùng 13-09-1993 T. Bính
Đặng Việt Tiến 20-11-1996 T. Sơn
Nguyễn Ngọc Hiếu 25-07-1996 T. Sơn
Đào Minh Tú 24-05-1996 T. Hùng
Phạm Nguyễn Mai Anh 02-02-1996 T. Hùng
Phạm Văn Hòa 07-02-1989 T. Hiệu
Lê Hương Ly 25-03-1997 T. Hùng
Lê Huyền Trang 14-08-1994 T. Nam
Họ và tên Ngày sinh Giáo viên
Thái Quốc Phương 10-05-1984 T. Quân
Lê Văn Thự 10-02-1993 T. Quân
Phạm Ngọc Hiếu 26-04-1992 T. Sơn
Phạm Xuân Lãm 08-03-1997 T. Trung
Đỗ Đình Tính 02-04-1999 T. Trung
Lê Hồng Hướng 23-02-1999 T. Trung
Lê Đức Minh 03-05-2003 T. Hùng
Trịnh Thanh Chung 10-09-1990 T. Hiệu
Phan Văn Thành 09-09-1992 T. Hiệu
Trần Minh Quang 17-02-2003 T. Hùng
Dương Cao Kỳ Anh 30-07-2003 T. Dương
Nguyễn Hà Khánh Linh 14-07-2003 T. Dương
Lê Văn Hoàng 28-10-2001 T. Lương
Bùi Công Thái 29-05-2000 T. Lương
Họ và tên Ngày sinh Giáo viên
Đỗ Quỳnh Mai 18-12-1991 T. Tùng
Nguyễn Kim Hùng 05-05-1991 T. Tùng
Đinh Văn Vui 08-04-1997 T. Dương
Tô Minh Hiếu 16-02-2001 T. Sơn
Nguyễn Hữu Chuyên 03-12-2000 T. Sơn
Nguyễn Anh Đức 08-04-1985 T. Tùng
Nguyễn Duy Nhất 08-07-2000 T. Sơn
Nguyễn Đình Kiên 03-03-1997 T. Tùng
Nguyễn Quốc Huy 25-07-2000 T. Hiệu
Phạm Thị Thủy 27-12-1991 T. Hậu
Hoàng Văn Thành 19-08-1992 T. Trung
Trần Đức Tân 10-01-1995 T. Lương
Vũ Ngọc Anh 27-06-1998 T. Sơn
Đỗ Văn Nam 03-10-2000 T. Lương
Mã Văn Hạnh 10-09-1986 T. Tuân
Đoàn Đức Đạo 26-07-1994 T. Tuân
Lê Thanh Hải 06-09-1993 T. Long
Nguyễn Việt Đức 19-03-1992 T. Lương
Bùi Tuấn Anh 04-02-1995 T. Lương
Hà Thu Phương 11-10-1999 T. Hùng
Nguyễn Minh Quang 22-03-1999 T. Hùng
Chu Thế Nga 08-10-1989 T. Trung
Lê Văn Tứ 25-11-1985 T. Dương
Vương Văn Đức 25-04-1989 T. Dương
Đỗ Viết Thiện 15-08-2000 T. Lương
Nguyễn Thị Thu Trang 13-10-1991 T. Nam
Võ Lương Bằng 18-10-2000 T. Nam
Nghiêm Xuân Hiến 08-05-1990 T. Long
Phạm Thị Diệp 20-06-1984 T. Long
Chu Đức Tùng 13-09-1993 T. Bính
Đặng Việt Tiến 20-11-1996 T. Sơn
Nguyễn Ngọc Hiếu 25-07-1996 T. Sơn
Đào Minh Tú 24-05-1996 T. Hùng
Phạm Nguyễn Mai Anh 02-02-1996 T. Hùng
Phạm Văn Hòa 07-02-1989 T. Hiệu
Lê Hương Ly 25-03-1997 T. Hùng
Lê Huyền Trang 14-08-1994 T. Nam
Họ và tên Ngày sinh Giáo viên
Đỗ Quỳnh Mai 18-12-1991 T. Tùng
Nguyễn Kim Hùng 05-05-1991 T. Tùng
Đinh Văn Vui 08-04-1997 T. Dương
Tô Minh Hiếu 16-02-2001 T. Sơn
Nguyễn Hữu Chuyên 03-12-2000 T. Sơn
Nguyễn Anh Đức 08-04-1985 T. Tùng
Nguyễn Duy Nhất 08-07-2000 T. Sơn
Nguyễn Đình Kiên 03-03-1997 T. Tùng
Nguyễn Quốc Huy 25-07-2000 T. Hiệu
Phạm Thị Thủy 27-12-1991 T. Hậu
Hoàng Văn Thành 19-08-1992 T. Trung
Trần Đức Tân 10-01-1995 T. Lương
Vũ Ngọc Anh 27-06-1998 T. Sơn
Đỗ Văn Nam 03-10-2000 T. Lương
Mã Văn Hạnh 10-09-1986 T. Tuân
Đoàn Đức Đạo 26-07-1994 T. Tuân
Lê Thanh Hải 06-09-1993 T. Long
Nguyễn Việt Đức 19-03-1992 T. Lương
Bùi Tuấn Anh 04-02-1995 T. Lương
Hà Thu Phương 11-10-1999 T. Hùng
Nguyễn Minh Quang 22-03-1999 T. Hùng
Chu Thế Nga 08-10-1989 T. Trung
Lê Văn Tứ 25-11-1985 T. Dương
Vương Văn Đức 25-04-1989 T. Dương
Đỗ Viết Thiện 15-08-2000 T. Lương
Nguyễn Thị Thu Trang 13-10-1991 T. Nam
Võ Lương Bằng 18-10-2000 T. Nam
Nghiêm Xuân Hiến 08-05-1990 T. Long
Phạm Thị Diệp 20-06-1984 T. Long
Chu Đức Tùng 13-09-1993 T. Bính
Đặng Việt Tiến 20-11-1996 T. Sơn
Nguyễn Ngọc Hiếu 25-07-1996 T. Sơn
Đào Minh Tú 24-05-1996 T. Hùng
Phạm Nguyễn Mai Anh 02-02-1996 T. Hùng
Phạm Văn Hòa 07-02-1989 T. Hiệu
Lê Hương Ly 25-03-1997 T. Hùng
Lê Huyền Trang 14-08-1994 T. Nam
Họ và tên Ngày sinh Giáo viên
Đỗ Quỳnh Mai 18-12-1991 T. Tùng
Nguyễn Kim Hùng 05-05-1991 T. Tùng
Đinh Văn Vui 08-04-1997 T. Dương
Tô Minh Hiếu 16-02-2001 T. Sơn
Nguyễn Hữu Chuyên 03-12-2000 T. Sơn
Nguyễn Anh Đức 08-04-1985 T. Tùng
Nguyễn Duy Nhất 08-07-2000 T. Sơn
Nguyễn Đình Kiên 03-03-1997 T. Tùng
Nguyễn Quốc Huy 25-07-2000 T. Hiệu
Phạm Thị Thủy 27-12-1991 T. Hậu
Hoàng Văn Thành 19-08-1992 T. Trung
Trần Đức Tân 10-01-1995 T. Lương
Vũ Ngọc Anh 27-06-1998 T. Sơn
Đỗ Văn Nam 03-10-2000 T. Lương
Mã Văn Hạnh 10-09-1986 T. Tuân
Đoàn Đức Đạo 26-07-1994 T. Tuân
Lê Thanh Hải 06-09-1993 T. Long
Nguyễn Việt Đức 19-03-1992 T. Lương
Bùi Tuấn Anh 04-02-1995 T. Lương
Hà Thu Phương 11-10-1999 T. Hùng
Nguyễn Minh Quang 22-03-1999 T. Hùng
Chu Thế Nga 08-10-1989 T. Trung
Lê Văn Tứ 25-11-1985 T. Dương
Vương Văn Đức 25-04-1989 T. Dương
Đỗ Viết Thiện 15-08-2000 T. Lương
Nguyễn Thị Thu Trang 13-10-1991 T. Nam
Võ Lương Bằng 18-10-2000 T. Nam
Nghiêm Xuân Hiến 08-05-1990 T. Long
Phạm Thị Diệp 20-06-1984 T. Long
Chu Đức Tùng 13-09-1993 T. Bính
Đặng Việt Tiến 20-11-1996 T. Sơn
Nguyễn Ngọc Hiếu 25-07-1996 T. Sơn
Đào Minh Tú 24-05-1996 T. Hùng
Phạm Nguyễn Mai Anh 02-02-1996 T. Hùng
Phạm Văn Hòa 07-02-1989 T. Hiệu
Lê Hương Ly 25-03-1997 T. Hùng
Lê Huyền Trang 14-08-1994 T. Nam

Lưu ý khi dự thi

 • Điều cần chuẩn bị khi dự thi:
  • Chứng minh thư hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản gốc (một trong 3 giấy tờ trên), tốt nhất nên mang theo đúng loại giấy tờ sử dụng khi đăng ký học lái xe tại phòng tuyển sinh của trung tâm.
  • Lệ phí thi bao gồm: Thi lý thuyết (90.000 vnđ), thi sa hình (300.000 vnđ), thi đường trường (60.000 vnđ).
  • Một tinh thần thoải mái, tự tin và đã nắm chắc kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn.
 • Cách bạn sẽ di chuyển lên sân:
  • Tự di chuyển đến Sân sát hạch lái xe Hà An – Xã Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội theo bản đồ chỉ dẫn bên dưới.
  • Liên hệ và đăng ký đi chung xe với giáo viên phụ trách hoặc đăng ký với cán bộ phụ trách để trung tâm Hà An sắp xếp xe đi chung.
 • Lưu ý trong phòng thi:
  • Tuyệt đối không mang điện thoại và thiết bị liên lạc, tài liệu vào phòng thi. Trước khi vào phòng thi học viên sẽ được làm thủ tục bao gồm khai mạc, chờ lấy số báo danh đến lượt thi, chụp ảnh (sử dụng làm ảnh in trên bằng)… Học viên lưu ý thực hiện theo chỉ dẫn của cán bộ phụ trách trên sân thi.
  • Chỉ vào khu vực thi và thi khi có lệnh của giám thị, không vào và thi trước thơi gian, thi không đúng thứ tự, không đúng máy tính, xe thi đã được giao.
Chuyển lên trên