Các khóa học lái xe tại Hà An

Thi bằng lái xe máy hạng A1
Thi bằng lái xe máy hạng A2

HOTLINE ĐĂNG KÝ VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

0969 171 6650966 734 9110909 194 111

Ảnh hoạt động đào tạo của trung tâm

Cảm nhận của học viên

Em đã có bằng để kịp sang Nhật,
em cảm ơn anh Trung và trung tâm
rất nhiều. Trong thời gian học Ô tô
tại trung tâm, em đã nhận được
sự tư vấn và chỉ bảo rất tận tình!
Mạnh Cường
Học viên B2
Em đã có bằng để kịp sang Nhật,
em cảm ơn anh Trung và trung tâm
rất nhiều. Trong thời gian học Ô tô
tại trung tâm, em đã nhận được
sự tư vấn và chỉ bảo rất tận tình!
Nguyễn Anh Thư học viên B2 Trung tâm Hà An
Anh Thư
Học viên B1
Mình ở Sơn La xuống học, được
các anh ở trung tâm giúp học nhanh
để mình về nhà, sau mấy hôm học
xong, mình xuống thi, các anh
dạy thêm cho nên thi là đỗ luôn
Học viên B2 Quàng Văn Bay
Quàng Văn Bay
Học viên C

Các khóa học lái xe tại Hà An

Thi bằng lái xe máy hạng A1
Thi bằng lái xe máy hạng A2

HOTLINE ĐĂNG KÝ VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

0969 171 6650966 734 9110909 194 111

Ảnh hoạt động đào tạo của trung tâm

Cảm nhận của học viên

Em đã có bằng để kịp sang Nhật,
em cảm ơn anh Trung và trung tâm
rất nhiều. Trong thời gian học Ô tô
tại trung tâm, em đã nhận được
sự tư vấn và chỉ bảo rất tận tình!
Mạnh Cường
Học viên B2
Em đã có bằng để kịp sang Nhật,
em cảm ơn anh Trung và trung tâm
rất nhiều. Trong thời gian học Ô tô
tại trung tâm, em đã nhận được
sự tư vấn và chỉ bảo rất tận tình!
Nguyễn Anh Thư học viên B2 Trung tâm Hà An
Anh Thư
Học viên B1
Mình ở Sơn La xuống học, được
các anh ở trung tâm giúp học nhanh
để mình về nhà, sau mấy hôm học
xong, mình xuống thi, các anh
dạy thêm cho nên thi là đỗ luôn
Học viên B2 Quàng Văn Bay
Quàng Văn Bay
Học viên C
Chuyển lên trên