1. Phần mềm thi thử lý thuyết lái xe

Phần mềm thi thử lý thuyết bằng lái xe Ô tô theo luật mới 600 câu sẽ có những lưu ý sau:

1. Phần mềm thi thử sẽ chọn ngẫu nhiên các câu hỏi theo quy tắc phân đề cho từng hạng bằng riêng biệt
2. Mỗi câu chỉ có một đáp án đúng (thay vì có thể có 2 đáp án đúng như đề cũ)
3. Có 60 câu hỏi điểm liệt trong bộ đề. Khi phân chia đề thi, mỗi đề có 1 câu điểm liệt

A. Phần mềm thi thử lý thuyết bằng lái xe Ô tô hạng B1, B2, C, D, E, F

 

B. Phần mềm thi thử lý thuyết bằng lái xe máy hạng A1, A2, A3, A4

2. Ôn theo loại câu hỏi

3. Ôn theo bộ đề

Chuyển lên trên

đã đăng ký thành công