1. Ôn theo loại câu hỏi

2. Ôn theo bộ đề

3. Tài liệu tải về

Tải phần mềm thi bằng lái xe trên máy tính: 

https://trungtamhaan.com/download/Phan-mem-thi-bang-lai-xe-TT-Ha-An.zip

Tải phần mềm học và thi bằng lái xe trên điện thoại: 

https://trungtamhaan.com/app/

Chuyển lên trên

đã đăng ký thành công